Gelukkig oud
worden in
Peel en Maas

Thuis voor mensen met dementie

Het Poelsplein is een kleinschalig woon- en zorghuis voor mensen met dementie. Wonen en zorgen sluiten in Het Poelsplein volledig aan op de belevingswereld van onze bewoners met dementie. Er wordt samen gekookt, gewandeld, getuinierd, er worden spelletjes gespeeld en er wordt gedanst. We zorgen dat activiteiten en sfeer volledig aansluiten op de behoeftes, interesses en de belevingswereld van onze bewoners. Zij bepalen hoe de dagen er in Het Poelsplein uitzien. Ook de partners van mensen met dementie zijn welkom in Het Poelsplein, want thuis wordt écht thuis als je wordt omringt door mensen van wie je houdt. In een huiselijke setting creërt ons vaste team van medewerkers een gevoel van veiligheid, vrijheid en warmte voor alle bewoners: een thuis voor mensen met dementie.

 

Nieuwe mensen, nieuwe wensen

De nieuwe generatie ouderen van Peel en Maas heeft andere wensen en behoeften dan vorige generaties. Een sociale omgeving, gevoel van vrijheid, persoonlijke aandacht en eigen regie worden steeds belangrijker. Ook zo lang mogelijk samen blijven wonen met een partner is een belangrijke wens. Deze nieuwe behoeftes vragen om nieuwe manieren van wonen en zorgen. Er ontstaan gelukkig steeds meer kleinschalige vormen van wonen die ruimte bieden voor meer persoonlijke zorg en aandacht. Het Poelsplein wil hierin vooroplopen en het voorbeeld geven in de regio Peel en Maas.

 

Zoals het klokje thuis tikt,
tikt het bij ons ook

In Het Poelsplein mogen alle bewoners altijd en overal zichzelf zijn. In hun eigen appartement, in de gezamenlijke ruimtes en in de gemeenschappelijke tuin. Onze gezamenlijke ruimtes zijn sfeervol ingericht met hints naar het verleden. Vroeger voelt voor mensen met dementie namelijk vaak fijner en vertrouwder dan nu. Eigen ruimtes mogen volledig naar eigen wens worden ingericht, zodat bewoners zich veilig en vertrouwd voelen in hun appartement. Ons vaste team van medewerkers zorgt voor een gezellige, veilige en stabiele leefomgeving waarin alle tijd en aandacht is voor onze bewoners. Het Poelsplein richt zich op de mens en niet op de dementie.

Gelukkig oud worden in Peel en Maas

Vanwege de vergrijzing neemt het aantal dementiepatiënten in de gemeente Peel en Maas de komende jaren flink toe. Volgens cijfers van Alzheimer Nederland woonden er in 2015 in totaal 680 mensen met dementie in de gemeente Peel en Maas. Er wordt verwacht dat dit aantal in 2040 stijgt naar 1200 personen. Er zal in Peel en Maas de komende jaren dus steeds meer vraag zijn naar zorg voor mensen met dementie. Het Poelsplein speelt hierop in door ruimte te bieden voor bewoners en hun partners.

Website laten maken door Bureau Magneet - Online marketing
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram